Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.05.06 11:54:18

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Szanowni Państwo!

Otwieram pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego. Zachęcam do składania projektów ustaw.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#2 2020.05.06 13:46:24

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.117

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Niniejszym przestawiam ustawę o symbolach narodowych Voxlandu.

USTAWA O SYMBOLACH NARODOWYCH VOXLANDU

Art. 1. Symbolami narodowymi Voxlandu są jego flaga i godło oraz wszelkie przedmioty określone tak przez Jego Królewską Mość dekretem.

Art. 2. Wygląd flagi Voxlandu jest określony w załączniku nr 1.

Art. 3. Wygląd godła Voxlandu określony jest w załączniku nr 2.

Art. 4. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zgromadzenie Obywatelskie i podpisania przez Jego Królewską Mość.

ZAŁĄCZNIK NR 1

20200506_133235_0000.png

ZAŁĄCZNIK NR 2

20200506_133551_0000.png


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#3 2020.05.06 21:12:45

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Nie mam uwag. Przechodzimy do głosowania.

Jestem ZA.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#4 2020.05.07 13:06:25

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Głosuję za.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#5 2020.05.07 14:15:20

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Kończę głosowanie.

Głosowały dwie osoby, oddano 2 głosy za. Zgromadzenie ustawę przyjęło.

Podpisuję.
(-)Joahim von Ribertrop

Ostatnio edytowany przez Joahim von Ribertrop (2020.05.07 14:15:33)


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#6 2020.05.07 15:02:06

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Przedstawiam projekt Paktu Anty- Bartyjskiego

Art. 1.
Secesyjna Republika Westland i Królestwo Voxlandu nawzajem gwarantuje swoją niepodległość.

Art. 2.
A razie agresji państwa nawzajem zwalczają zagrożenie.

Art. 3.
Celem paktu jest zwalczanie Barcji.

Art. 4.
Pakt wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Otwieram debatę, która potrwa 48 godzin.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#7 2020.05.07 19:23:08

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Szanowni Państwo, Wasza Królewska Mość,
Moim zdaniem koncepcja tego paktu jest bardzo dobra i adekwatna do obecnej sytuacji Voxlandu. Niemniej mam zastrzeżenia co do jego formy. Jest ona nieprofesjonalna, szczególnie takie stwierdzenia jak "Art. 2. A w razie agresji (...)", które można byłoby zastąpić np. "W przypadku agresji ww. państwa zobowiązują się do wzajemnej pomocy". Z tego też powodu moim skromnym zdaniem jest on w obecnej formie nie do przyjęcia.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#8 2020.05.08 10:43:20

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

No tak. Proponuję zebrać uwagi a ja je przekażę.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#9 2020.05.08 11:18:01

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Po pierwsze artykuł 1. jest napisany niejasno i niepoprawnie "Secesyjna Republika Westland i Królestwo Voxlandu nawzajem gwarantuje swoją niepodległość", bardziej zbliżoną do aktu prawnego formą "Secesyjna Republika Westland i Królestwo Voxlandu zobowiązują się do wzajemnej pomocy w przypadku zaatakowania któregoś z ww. państw przez Republikę Związkową Barcji". W zasadzie w tym jednym zdaniu można streścić cały pakt. Nic konkretnego, bo i tak szanse na atak Barcji na Voxland czy Westland są znikome, jako, że kraj ten nie posiada żadnej armii, ba, nie wiadomo nawet, gdzie jest położony. Z tego też powodu wydaje się to być desperacką próbą ocalenia SRW, które to nie trzyma się zbyt dobrze po upadku ZP. Po co mamy zatem w jakikolwiek sposób pomagać państwu, od którego się oderwaliśmy? Czy cokolwiek nam z tego przyjdzie? Nie sądzę. Szczególnie, że władze SRW nie są w stanie poprawnie zapisać tekstu jednego aktu prawnego.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#10 2020.05.08 12:33:45

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#11 2020.05.10 15:34:32

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Co do tej wersji nie mam żadnych zastrzeżeń.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#12 2020.05.10 18:57:33

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

W takim razie otwieram głosowania.

ZA.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#13 2020.05.10 20:06:04

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

ZA.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#14 2020.05.11 11:12:00

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Kończę głosowanie.

Głosowały 2 osoby, obie były za. Stwierdzam iż Zgromadzenie ustawę przyjęło.

Podpisuję:
(-)Joahim von Ribertrop


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#15 2020.05.12 12:43:50

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Przedstawiam projekt ustawy o Stanach Nadzwyczajnych.

USTAWA O STANACH NADZWYCZAJNYCH

Art. 1.
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski aktywnościowej.
2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które wydaje Król w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem.
3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa obywatela oraz mieszkańca w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa rozporządzenie wprowadzające stan nadzwyczajny.
4. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
5. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja oraz ustawa o stanach nadzwyczajnych.

Art. 2.
W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Królestwa Voxlandu, gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji lub Królestwo Voxlandu zadeklaruje wojnę innemu państwu, Król Voxlandu w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

Art. 3.
1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Król Voxlandu w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem może wprowadzić, na czas oznaczony stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.
2. Wyjątkiem od powyższych przesłanek są reformy ustroju które odbywają się zgodnie z prawem Królestwa Voxlandu.

Art. 4.
W celu zapobieżenia skutkom nikłej aktywności oraz w celu jej usunięcia Król Voxlandu w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem może wprowadzić na czas oznaczony stan klęski aktywnościowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić, gdy aktywność dalej jest nikła.

Art. 5.
1. W czasie stanu nadzwyczajnego Zgromadzenie może dalej obradować. W okresie tym Król może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy.
2. Zgromadzenie może uchylić rozporządzenia Króla większością 2/3 głosów.
3. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Rozpoczynam trwającą 48 godzin debatę nad projektem.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#16 2020.05.12 12:50:33

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Przedstawiam projekt ustawy o stanie szczególnym.

USTAWA O STANIE SZCZEGÓLNYM

Art. 1. W przypadku bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa Jego Królewska Mość może ogłosić stan szczególny.

Art. 2. Na czas trwania stanu szczególnego Król otrzymuje pełną władzę wykonawczą i ustawodawczą w ramach królewskiej dyktatury.

Art. 3. Królewska dyktaura jest znoszona przez Jego Królewską Mość dekretem i może trwać maksymalnie trzy miesiące, a między jednym a drugim wprowadzeniem muszą upłynąć przynajmniej trzy miesiące.

Art. 4. Ustawa ta wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zgromadzenie Obywatelskie i podpisania przez Jego Królewską Mość.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#17 2020.05.12 13:08:41

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Rozpoczynam debatę nad ustawą o stanie szczególnym, która potrwa 24 godziny.

Wycofuję mój projekt.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#18 2020.05.14 17:14:39

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Szanowne Zgromadzenie!

Przerywam debatę nad projektem Helmuta von Hurrdura (choć powinno być głosowanie, ale chrzanić). Przedstawiam projekt o deklaracji wojny Secesyjnej Republice Westland.

DEKLARACJA WOJNY SECESYJNEJ REPUBLICE WESTLAND
Artykuł 1
Królestwo Voxlandu deklaruje wojnę Secesyjnej Republice Westland.
Artykuł 2
W momencie wejścia tej Deklaracji w życie cała armia zostaje postawiona w stan gotowości.
Artykuł 3
Deklaracja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Otwieram debatę, która potrwa do jutra rano.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#19 2020.05.14 18:59:44

Jakub von Sarm
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.05
Liczba postów: 89
LinuxChrome 67.0.3396.87

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Myśle że lepiej myśleć o współpracy.


Szogun Rzymu

Offline

#20 2020.05.14 19:00:43

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Zdecydowanie nie lepiej. Nie z nimi.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#21 2020.05.14 19:38:45

Jakub von Sarm
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.05
Liczba postów: 89
LinuxChrome 67.0.3396.87

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

to może nie o współpracy ale wojna z powodu oskarżenia pana kanclerza o bycie kimś innym to nie jest moim zdaniem powód do wojny


Szogun Rzymu

Offline

#22 2020.05.14 19:43:46

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Jakub von Sarm napisał/a:

to może nie o współpracy ale wojna z powodu oskarżenia pana kanclerza o bycie kimś innym to nie jest moim zdaniem powód do wojny

Cóż, widzę, że i pan niestety uległ wrogiej agitacji prowadzonej przez niejakiego Novaka. Cóż, szkoda.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#23 2020.05.14 20:42:52

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

My w Voxlandzie mamy tradycję napadania innych krajów z takich powodów. Przykład? Cyberlandia.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#24 2020.05.15 07:35:46

Jakub von Sarm
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.05
Liczba postów: 89
LinuxChrome 67.0.3396.87

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

No chyba że tak.
Tradycja to tradycja [dblpt])


Szogun Rzymu

Offline

#25 2020.05.15 10:17:05

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Obywatelskiego

Otwieram głosowanie.

ZA.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
valar-dohaeris - luckyworldx5 - pasjonaci - nic - bloods-gang