Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.06.16 20:41:56

OlaHime
Królowa
Dołączył: 2020.06.12
Liczba postów: 100
FedoraFirefox 76.0

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków (Biednam)

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Voxlandu
a Królestwem Biednamu
o wzajemnym uznaniu i mawiązaniu stosunków dyplomatycznych

Królestwo Voxlandu
i Królestwo Biednamu

uzgodniły, co następuje:


Artykuł 1
Postanowienia wstępne

§1 Obydwie strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

§2  Królestwo Voxlandu i Królestwo Biednamu nawiązują stosunki dyplomatyczne.

§3 Obydwie strony kształtują swoje stosunki w oparciu o wzajemny szacunek, przyjaźń i partnerstwo.

Artykuł 2
Przedstawicielstwa dyplomatyczne

§1 Strony dopuszczają ustanowienie odpowiednio Ambasadora Królestwa Voxlandu w Królestwie Biednamu, oraz Ambasadora Królestwa Biednamu w Królestwie Voxlandu.

§2 Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio powiadomić o tym stronę przyjmującą.

§3 Teren ambasady leżącej w państwie przyjmującym należy do państwa wysyłającego.

§4
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
I) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
II) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
III) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
IV) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
    V) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
       
§5Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

§6
1. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
       2. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.
       

Artykuł 3
Postanowienia końcowe

Postanowienia tego traktatu obowiązują od momętu podpisania, czyli dnia 16.06.2020.

W dowód czego podpisano niniejszy traktat.


Podpisano dnia 16.06.2020 w Vox
9WOS2ED.png
podpismaly.png


(-) Aleksandra I Długoogoniasta
Prezydentka Republiki Baridas, tamże Kwestorka, Cesarzowa Tuolelenkki, Arcyksiężna Egerloon, Diuczessa Jajeczka, Baronowa Sint Arco, Baronessa w Sarmacji, Hrabina Litawy, Szlachetna Dama w Ardemii, Lady Admiralicji.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
lolwildrift - sussyrpg - voiddefendersforum - smokestorygroup - crycozrandom