Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.07.06 22:56:54

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
AndroidChrome 48.0.2564.95

Projekt ustawy o Królewskim Instytucie Informatycznym

Artykuł 1 [Właściwość Instytutu]
Królewski Instytut Informatyczny, zwany dalej „Instytutem”, jest organem właściwym w sprawach zarządzania i rozwoju systemu informatycznego Królestwa Voxlandu.
Artykuł 2 [Skład Instytutu]
1. W skład Instytutu wchodzą Król/owa i Kanclerz oraz radcy powoływani przez niego/ją.
2. Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 4, utraty lub pozbawienia obywatelstwa voxlandzkiego, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Króla/Królową. Utratę funkcji stwierdza Król/owa, w drodze postanowienia.
3. Instytut przyjmuje uchwały większością głosów ogólnej liczby członków.
4. Uchwały Instytutu są wiążące dla jego członków.
Artykuł 3 [Przewodnictwo]
Obradom Izby przewodniczy Król/owa.
Artykuł 4 [Oświadczenie]
Radca, obejmując funkcję, składa publiczne oświadczenie według roty: „Uroczyście oświadczam i zaręczam własnym honorem, że udzielam społeczności reprezentowanej przez konstytucyjne władze Królestwa Voxlandu nieodpłatnej, bezterminowej i niepodlegającej wycofaniu zgody na niekomercyjne używanie oraz modyfikację stworzonego przeze mnie oprogramowania”.
Artykuł 5 [Dostępy]
Dostęp do paneli administracyjnych systemów Informatycznych Królestwa Voxlandu oraz znajdujących się na nich baz danych posiadają Król/owa oraz radcy Królewskiego Instytutu Informatycznego.
Artykuł 6 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szanowne Zgromadzenie!

Przedstawiam projekt ustawy o Królewskim Instytucie Informatycznym. Ustawa tworzy nam instytucje zarządzającą prawie* wszystkimi systemami informatycznymi. W celu zapobiegania wykorzystania jej istnienia do przewrotu przez przejęcie systemów**, wybór radców należy w 100% do Królowej.

*Nie ma możliwości przekazania kontroli nad obecną stroną internetową.
**Oczywiście, taka groźba pozostaje, ale na pewno jest mniejsza.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
luckyworldx5 - epicstore - mta-calmerlife - patulski - zawodowcyzx