Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.07.31 12:15:36

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 84.0.4147.111

Projekt ustawy-kodeksu karnego

Szanowni,
Niniejszy projekt ustawy powinien być zrobiony już dawno, lecz lepiej późno niż wcale.

Kodeks Karny

Artykuł 1
Niniejsza ustawa określa procedurę postępowania przed Sądem Królewskim, określa pojęcia związane z prawem karnym oraz cywilnym oraz kary związane z wykonywaniem czynności zabronionych, pojęcia przestępstwa, wykroczenia.
Artykuł 2
Władzę sądowniczą w Królestwie Voxlandu sprawuje Król/owa, za wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdziale IV w artykule 1. 1. Konstytucji Królestwa Voxlandu. 
Artykuł 3
Przestępstwo jest to czyn zabroniony społecznie szkodliwy, zagrożony karą banicji, karą pozbawienia wolności powyżej 14 dni oraz karą grzywny wyższej niż 20 000 Muszli.
Artykuł 4
Wykroczenie jest to czyn zabroniony społecznie szkodliwy zagrożony karą do 14 dni pozbawienia wolności, bądź karą grzywny niższej niż 20 000 Muszli.
Artykuł 5
Wykroczenia nie popełnia ten, który swoje działania podjął nieumyślnie lub nie zamierzał takowych podjąć.
Artykuł 6
Prokurator, powoływany przez Króla/Królową i zatwierdzany głosowaniem na Zgromadzeniu Narodowym, może dokonać zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia:
1. W przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia Prokurator może dokonać zatrzymania na 48 godzin,
2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Prokurator może dokonać zatrzymania na 96 godzin.
Artykuł 7
Prokurator dokonując zatrzymania musi uzasadnić powód zatrzymania oraz prawo które zostało złamane.
Artykuł 8
Po dokonaniu zatrzymania Prokurator ma obowiązek w przeciągu czasu 24 godzin od zatrzymania złożenie pozwu do Sądu Królewskiego. W przypadku złożenia pozwu zatrzymany, jeżeli zagraża to ważnemu interesowi społecznemu może być zatrzymany na czas trwania rozprawy.
Artykuł 9
Zatrzymani oraz ukarani mają prawo do pisania jedynie w dziale Więzienia w wątku zatytułowanym: „Cela: Imię oraz Nazwisko osadzonego”.
Artykuł 10
Zatrzymani oraz osadzeni nie mają prawa pisać w innych działach oraz miejscach w Królestwie Voxlandu.
Artykuł 11
Zatrzymani oraz osadzeni nie mają prawa uśmiercić swojej postaci podczas pobytu w celi.
Artykuł 12
1. Prokurator ma prawo do nałożenia grzywny w wysokości do 2000 Muszli za popełnienie wykroczenia bez przeprowadzania rozprawy.
2. Decyzji Prokuratora można nie przyjąć. W tym przypadku prokurator ma obowiązek złożenia pozwu w przeciągu 3 dni od popełnienia wykroczenia.
3. W przypadku możliwości przyjęcia kary grzywny nie może dojść do zatrzymania opisanego w artykule 7 niniejszej ustawy.
Artykuł 13
Karze banicji bądź pozbawieniu wolności na okres 6 miesięcy lub wiecej podlega:
1. Dokonanie ataku na system informatyczny Królestwa Voxlandu wykorzystując nadane uprawnienia,
2. Wykorzystywanie uprawnień do osiągania korzyści majątkowej bądź politycznej,
3. Podejmowanie działań mających na celu naruszenie niepodległości Królestwa Voxlandu bądź oderwanie od niej części ziem (w tym secesję lenna),
4. Prezentowanie treści niezgodnych z prawem Królestwa Voxlandu,
a) Podpunkt ten szczególnie dotyczy to treści propagujących ustroje i praktyki totalitarne oraz treści pornograficznych,
5. Publiczne znieważenie bądź zniesławienie konstytucyjnego organu Królestwa Voxlandu (w tym wielokrotne znieważenie bądź zniesławienie majestatu Króla/Królowej.
Artykuł 14
Karze pozbawienia wolności na okres od 3 do 6 miesięcy podlega:
1. Prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji chociażby nieuznawanej przez Królestwo Voxlandu,
2. Posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź politycznej,
3. Współuczestnictwo w dokonywaniu przestępstwa.
4. Jednokrotne obrażenie bądź zniesławienie majestatu Króla/Królowej.
Artykuł 15
Karze pozbawienia wolności od 1 do 3 miesięcy bądź grzywny wyższej niż 50 000 Muszli podlega:
1. Naruszenie powagi konstytucyjnego organu władzy,
2. Umożliwienie wypowiadania się w miejscach innych niż określone w artykule 10 niniejszej ustawy osobom osadzonym,
3. Wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na decyzje organów władzy publicznej,
4. Publiczne znieważenie bądź zniesławienie ambasadora innego kraju bądź głowy państwa uznawanego przez Królestwo Voxlandu,
6. Naruszenie zakazu zbliżania się do innej osoby.
Artykuł 16
Karze pozbawienia wolności do 1 miesiąca bądź grzywny wyższej niż 20 000 Muszli podlega:
1. Wprowadzanie w błąd funkcjonariusza publicznego,
2. Składanie fałszywych zeznań przed Sadem Królewskim,
3. Podawanie się za funkcjonariusza publicznego pomimo niepełnienia danej funkcji,
4. Publiczne znieważenie bądź zniesławienie obywatela Królestwa Voxlandu.
Artykuł 17
Karze pozbawienia wolności do 14 dni bądź karze grzywny do 20 000 Muszli podlega:
1. Niepodporządkowanie się decyzji sądu,
2. Ujawnianie bez uprzedniej zgody korespondencji prywatnej, poza przypadkiem gdy jest ona materiałem dowodowym,
3. Ujawnianie miejsc i treści zebrań niejawnych Rady Królewskiej,
4. Wielokrotne zamieszczanie w tym samym miejscu wiadomości o jednakowej bądź bardzo podobnej treści,
5. Nadużywanie wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne w miejscach funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy Królestwa Voxlandu.
Artykuł 18
W przypadku gdy wymaga tego dobro społeczne Prokurator może orzec zakaz zbliżania się, polegający na zabronieniu wchodzenia w jakąkolwiek interakcję pomiędzy osobami, których zakaz zbliżania się dotyczy.
Artykuł 19
Oskarżony może wnieść o przeniesienie części piątej kary pozbawienia wolności, która została na niego nałożona na wykonanie pracy społecznej.
Artykuł 20
O sposobie wykonania pracy społecznej decyduje Król/owa lub osoba wyznaczona do tego zadania przez ww. osoby.
Artykuł 21
W przypadku skazania na okres dłuższy niż 1 miesiąc oskarżony nie może sprawować funkcji publicznej przez okres stanowiący trzykrotność zarządzonej kary.
Artykuł 22
Król/owa lub osoba do tego upoważniona może w porozumieniu ze Zgromadzeniem Narodowym wyznaczyć kary inne od powyższych.
Artykuł 23
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#2 2020.07.31 12:20:35

OlaHime
Królowa
Dołączył: 2020.06.12
Liczba postów: 100
FedoraFirefox 78.0

Odp: Projekt ustawy-kodeksu karnego

A jak zabezpieczymy pieniądze przy karze finansowej? Narracyjnie?


(-) Aleksandra I Długoogoniasta
Prezydentka Republiki Baridas, tamże Kwestorka, Cesarzowa Tuolelenkki, Arcyksiężna Egerloon, Diuczessa Jajeczka, Baronowa Sint Arco, Baronessa w Sarmacji, Hrabina Litawy, Szlachetna Dama w Ardemii, Lady Admiralicji.

Offline

#3 2020.07.31 12:23:07

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 84.0.4147.111

Odp: Projekt ustawy-kodeksu karnego

Narracyjnie, do czasu aż ukształtuje się system gospodarczy.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#4 2020.07.31 13:09:12

JustysChojnacka
Królowa
Dołączył: 2020.06.26
Liczba postów: 43
WindowsChrome 84.0.4147.105

Odp: Projekt ustawy-kodeksu karnego

Helmut von Hurrdur napisał/a:

Narracyjnie, do czasu aż ukształtuje się system gospodarczy.

pierw gospodarka
moje zdanie


Justyna Scraw-Marcjan-Chojnacka-Alatristé
Królowa Voxlandu, Suwerenka Kralku, Neapolu, Rzymu, Lupikonu, Almerku, Monachium, Madrytu, Marsylii, Aten, Paryża, Sparty, Berlina, Hugola, Lizbony i Sambany

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
takto - pasjonaci - valar-dohaeris - nic - zawodowcyzx