Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.05.04 20:36:35

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.117

Projekt Konstytucji Voxlandu

Niniejszym przedstawiam projekt Konstytucji Voxlandu.

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA VOXLANDU

PREAMBUŁA

Niniejszym my, ludy Królestwa Voxlandu połączone wspólnym celem, działając w najlepszej wierze niniejszym sporządzamy konstytucję poniższą ku chwale naszej ojczyzny.

ROZDZIAŁ I. VOXLAND

Art. 1. Królestwo Voxlandu, zwane dalej Voxlandem,  jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2. Voxland jest suwerennym i niepodległym państwem.

Art. 3. Voxland strzeże swoich granic i obywateli.

ROZDZIAŁ II. USTRÓJ

Art. 1. Voxland jest konstytucyjną federacyjną monarchią dziedziczną.

Art. 2. Władzę wykonawczą dzierży Jego Królewska Mość Król Voxlandu, ewentualnie w przypadku jego braku wyznaczony przez niego regent lub też, w przypadku braku wskazania regenta, wielki kanclerz.

Art. 3. Władzę ustawodawczą posiadają:

1. Wielki Kanclerz, wybierany przez Króla,

2a. Zgromadzenie Obywatelskie, złożone ze wszystkich obywateli Voxlandu,

2b. Konstytuanta, powoływana i rozwiązywana przez króla w sytuacjach nadzwyczajnych.

Art. 4. Władzę sądowniczą w imieniu Jego Królewskiej Mości sprawuje Wielki Kanclerz i podlegli jemu sędziowie, wybierani przez lud w demokratycznych wyborach.

Art. 5. Każdy akt prawny musi zostać podpisany przez króla.

Art. 6. Król może zawetować każdą akt prawny złożony przez Zgromadzenie lub Konstytuantę.

Art. 7. Król może w sytuacjach nadzwyczajnych wydawać dekrety bez porozumienia ze Zgromadzeniem/Konstytuantą.

Art. 8. Sekretarzem króla jest Wielki Kanclerz, odpowiadający przed prawem i Jego Królewską Mością.

ROZDZIAŁ III. TERYTORIUM

Art. 1. Voxland jest państwem federacyjnym.

Art. 2. Prowincje Voxlandu mają prawa do stosowania własnej tytulatury i prawa lokalnego, zgodnego z prawem krajowym.

Art. 3. Prowincjami Voxlandu są:

1. Barad,

2. Kralek,

3. Rzym,

4. Ruba.

Art. 4. Stolicą Voxlandu jest miasto Vox w prowincji Kralek.

ROZDZIAŁ IV. SŁUŻBY

Art. 1. Siłą zbrojną Voxlandu jest Królewska Armia Voxlandu.

Art. 2. Królewska Armia Voxlandu polega Jego Królewskiej Mości.

Art. 3. KAV dzieli się na:

1. Siły Lądowe,

2. Siły Powietrzne,

3. Marynarkę Wojenną

Art. 4. Formacją porządkową Voxlandu jest Milicja Królewska.

ROZDZIAŁ V. POLITYKA ZAGRANICZNA

Art. 1. Wszelkie traktaty i umowy zagraniczne muszą zostać poddane głosowaniu w Zgromadzeniu Obywatelskim i podpisane przez Jego Królewską Mość.

ROZDZIAŁ VI. OBYWATELSTWO VOXLANDU

Art. 1. Każdy może zostać obywatelem Voxlandu.

Art. 2. Obywatel ma prawo do wolności słowa i myśli.

Art. 3. Każdy obywatel automatycznie staje się członkiem Zgromadzenia Obywatelskiego.

Art. 4. Obywatelstwo voxlandzkie można utracić:,

1. Poprzez dobrowolną rezygnację z niego,

2. Poprzez odebranie go przez Króla.

Art. 5. Każdy obywatel podlega prawu Voxlandu.

Art. 6. Obywatele Voxlandu mają prawo do protestów i manifestacji pokojowych.

ROZDZIAŁ VII. PRAWO

Art. 1. Prawo Voxlandu jest ustalane Kodeksem Prawnym.

Art. 2. Kodeks Prawny jest sporządzany przez Króla lub przez Wielkiego Kanclerza na polecenie króla.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 1. Niniejszy dokument jest najważniejszym aktem prawnym w państwie.

Art. 2. Niniejszy dokument wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez Jego Królewską Mość.

Art. 3. Dokument ten może zostać zmieniony lub unieważniony przez Króla i Konstytuantę.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#2 2020.05.05 10:00:50

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Projekt Konstytucji Voxlandu

Wydaje mi się, że jest to dobra Konstytucja. Głosujemy?


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#3 2020.05.05 10:52:03

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.117

Odp: Projekt Konstytucji Voxlandu

Oczywiście, możemy przejść już do głosowania.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#4 2020.05.05 10:57:59

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Projekt Konstytucji Voxlandu

No to głosujemy.

Jestem ZA.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#5 2020.05.05 10:59:42

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.117

Odp: Projekt Konstytucji Voxlandu

Głosuję ZA.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#6 2020.05.05 11:02:34

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Projekt Konstytucji Voxlandu

Głosowały 2 osoby z 2 uprawnionych.
Oddano 2 głosy ZA.
Stwierdzam iż Konstytuanta przyjęła Konstytucję autorstwa Helmuta von Hurrdura.
Podpisuję:
(-)Joahim von Ribertrop

Serdecznie dziękuję. Wkrótce rozpoczną się obrady Zgromadzenia Obywatelskiego.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
lolwildrift - smokestorygroup - crycozrandom - serwerprl - voiddefendersforum